Teatroterapie

Jelikož je teatroterapie svým charakterem nejvíce hraniční disciplínou v porovnání s jinými paradivadelními přístupy terapeutické povahy, je značně problematické tento […]

Pixy (libreto A-F)

A: Jak se rodí život a jak se rodí smrt přece v obou případech musí něco projít skrz co ti […]

Scénáře

Materiál k výrobě scénářů viz pohadky.org nebo kasparek…cz Autorské Fung: Princezna na hrášku – pro 5 loutek Kostěj Nesmrtelný – […]

Teorie a praxe

Metoda divadla osvobození Slovní podobnost metody divadla osvobození se známým Osvobozeným divadlem není na škodu, rezonuje zde především chuť programově se lišit […]