Tři duše (na motivy ruského filmu Sněhová pohádka)
Premiéra: 2017 (marionety, cca 35 min.)
Scéna: LPF/Anfilov
Hrají: Starý rok, černá duše, úřední duše, prodejná duše, dívka, chlapec, hodinář